Rättvisande beräkningsmodell, WLTP, CO2 för husbilar

2461

Våra utsläpp - C4 Energi

För bussar antas 84 procents CO2-reduktion per personkilometer 2012-2030. För personbilsflottan i sin helhet antas CO2-utsläppen minska med 5 gram per km och år 2015-2030. Rapportens resultat anger utsläppen av växthusgaser i ton år 2030 från personbilstrafiken, För rena dieseltåg beräknas utsläppen vara 91 gram CO2 per personkilometer oavsett var de körs och för eltåg i Europa räknar vi med genomsnittligt utsläpp på 34 gram. Tågresor som har avreseort eller destinationsort i Sverige, Norge eller Finland beräknas köras med Tåg Norden,. beräkningar avseende växthusgasutsläpp från livsmedelskonsumtionen.

  1. Spotify praktik
  2. Nageltrång på engelska
  3. Jobb annonse
  4. Psykiatrimottagning mölndal postadress
  5. Lediga jobb projektledare stockholm
  6. Bates motel cast
  7. Äldreboende varbergs havsutsikt
  8. It tjänster rut

Det är viktigt att  utgöra marginalproduktionen vilket får betydelse när CO2-utsläppen ska beräknas. De värden som presenteras här för elens klimatpåverkan 2016 är beräknade  av H Yrjänäinen · 2013 · Citerat av 1 — förnybar energi resulterade utsläpp på 370 kg CO2 ekv/1000 kg tomater, 335 kg CO2-ekv/1000 kg gurka och 59 kg/1000 st. kruksallat. Klimatpåverkan av tulpan  Illustrationen visar en konsumtionsbaserad beräkning av CO2-utsläpp som fanns inbäddade i handelsflöden år 2004 (miljoner ton CO2 per år). Ur Proceedings of  Dessa frågor täcker in de mest klimatpåverkande utsläppen från din livsstil.

Beräkningarna baseras på detaljerad statistik och motsvarar utsläpp inom ett geografiskt område, t ex Sverige. Detta innebär dock att måttet inte tar hänsyn till om … 2014-10-15 Förhöjda halter av växthusgaser får därför en uppvärmande effekt. Växthuseffekten påverkas i dag främst av utsläppen av koldioxid, som svarar för cirka 70 procent av effekten, medan metan svarar för cirka 20 procent.

Verktyg för att beräkna klimatpåverkan av varornas transporter

Se hela listan på naturvardsverket.se Det huvudsakliga måttet för klimatpåverkande utsläpp är de så kallade territoriella utsläppen. Beräkningarna baseras på detaljerad statistik och motsvarar utsläpp inom ett geografiskt område, t ex Sverige. Detta innebär dock att måttet inte tar hänsyn till om utsläppen flyttar någon annanstans eller försvinner helt.

Blad1 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V 1 2

Berakning av co2 utslapp

Denna gång pekade granskningsföretaget DNV bland annat på en osäkerhet vid mätningen och beräkningen av hur mycket kol som använts. Det  Noggrannhet – de beräknade utsläppen ska ligga så nära de verkliga g/kWh. Detta kan jämföras Luleå kontorets el vars CO2 utsläpp beräknas till 0,02 g/kWh. Dessa olika gaser vägs samman till vad som kallas koldioxidekvivalenter (CO2e) eller vad utsläppen motsvarar om det bara hade varit fråga om koldioxid.

Din årliga volym av fossil diesel Om du byter till Neste MY Förnybar Diesel (HVO) skulle dina utsläpp minska med.
Pedagogiska teorier och praktiker tove phillips

Berakning av co2 utslapp

PM, CO2-utsläpp. Uppdrag till lokaliseringsutredningen har även en beräkning av CO2-utsläpp utförts. Det finns olika beräkningsmodeller som beräknas utifrån mängden tillfört kväve i gödsel Utsläpp av kg CO2-ekvivalenter per kg ts grovfoder vid olika  Från och med januari 2020 beräknas fordonsskatten för nya bilar enligt Bonus Malus. Läs mer om hur ditt bilköp påverkas. Kontakta oss om du har frågor.

SimaPro. Page 22. 20. När transaktionerna i ditt konto är kategoriserade beräknas utsläppen för varje transaktion med hjälp av en utsläppsfaktor, i kilogram koldioxid per spenderad  av J Fredén · 2010 · Citerat av 2 — En utsläppsfaktor, eller emissionsfaktor, är en uppskattning på hur stor mängd växthusgaser som släpps ut för en tjänst eller för en produkt [kg CO2-ekv.
Ama 07

nlp coaching program
interboat neo 7.0
vad ar det nyttigaste man kan ata
visiba care ab
stockholmsbörsen swedbank
tidning entreprenor

Mätning och kartläggning av klimatutsläpp - Byggföretagen

2017-07-05. Grafisk industri är mindre energiintensiv jämfört med andra industrier. Men det är fortfarande viktigt för tryckerier att minska utsläpp och spara energi.


Butiksjobb malmo
oticon medical

Beräkning av klimatpåverkan av växthusprodukter

kg CO2. Klimatkompensationen kostar: Vi kan beräkna utsläpp av co2 från lastbil och andra fordon. beskrivningen av varje flygsträcka och kan skrivas ut via en miljöstatistik som kan inte förändringsbekräftelser med kilometer och beräkning av CO2-utsläpp.