Konferensen Riva hinder - Webbsända föreläsningar om våld

3965

Rapport Mäns våld mot kvinnor med funktionsnedsättning

Målgrupp är medarbetare i Göteborgs Stad och Dialogas avtalskommuner - Ale, Härryda, Kungälv, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö, samt civilsamhället. Intellektuell funktionsnedsättning-orsaker • Down´s syndrom • CP • Intrauterina, perinatala komplikationer • Förvärvad hjärnskada ( infektioner, trauma, syrebrist) • Delfenomen i olika syndrom ( Angelmann, Prader - Willi, Cornelia de Lange, Fragile X osv, osv) • Vid vissa sjd/ syndrom kan , men måste inte ID förekomma (ex Ung 018 – En kartläggning av hedersrelaterat våld och förtryck bland unga i Uppsala presenteras. Förekomsten och karaktären av hedersrelaterat våld och förtryck mot individer med intellektuell funktionsnedsättning. Om de särskilda sårbarhetsfaktorerna när det gäller gruppen med intellektuell funktionsnedsättning. Intellektuell funktionsnedsättning Löfgren-Mårtenson (2009) skriver att ”människor med intellektuella funktionsnedsättningar tillhör en mycket heterogen grupp med stora variationer vad gäller förmåga till abstrakt tänkande, funktion i korttidsminnet och förmåga till konkret verklighetsuppfattning” (ibid.

  1. Sveriges ambassader i afrika
  2. Ahlsell stenyxegatan fosie malmö

Kontakt: kansli@​ekeroik.se. Ridning - Drottningholm. Ridning för barn och  4 okt. 2018 — Utredarna nämner att behandlingsmetoder för våldsutövare med intellektuell funktionsnedsättning, personer med neuropsykiatrisk diagnos  13 feb. 2020 — och övergrepp, särskilt kvinnor med funktionsnedsättning där våldet Personer med intellektuell funktionsnedsättning är också särskilt. Varje år anmäls ett antal fall av våld mot barn till polisen, och en del av dessa fall med intellektuella funktionsnedsättningar löper en ökad risk att utsättas för  1 mars 2019 — Hedersrelaterat våld och förtryck - hur drabbas personer med intellektuell funktionsnedsättning?

Filmens handling.

Digital föreläsning om Våld i nära... - Funktionsstöd - فيسبوك

Kvinnor med funktionsnedsättning blir som andra kvinnor oftast utsatta för våld i en parrelation, alltså av den partner som de lever med. Våld kan vara på olika sätt Våldet i nära relationer ser olika ut. Det sker fysiskt våld, sexuellt våld och hot om våld.

Plan mot våld i nära relationer - Höganäs kommun

Intellektuella funktionsnedsättningar våld

Arbetsgruppens uppgift har varit att: granska den vetenskapliga evidens som finns för effekter av behandlingsinsatser vid problemskapande beteenden hos personer med intellektuell funktionsnedsättning, på ett lättläst sätt göra framtagna resultat tillgängliga i en rapport. Gömd & Glömd – en rapport om hedersrelaterat våld och förtryck mot vuxna med intellektuell funktionsnedsättning Mar 6, 2020 TRIS rapport Gömd & Glömd bygger på kartläggningar av det hedersrelaterade våldet och förtrycket mot vuxna personer med intellektuell funktionsnedsättning i Sverige – en målgrupp som hittills varit bortglömd i debatten och litteraturen om HRV. Anpassade risk- och skyddsbedömningar för personer med intellektuell funktionsnedsättning som utsatts för hedersrelaterat våld och förtryck. Tydligt barnperspektiv och särskilt utarbetade rutiner och insatser för placerade barn. Trappansamtal. Underlag till barnavårdsutredningar (BBIC) samt övriga socialtjänstutredningar. Funktionsnedsättningar kan försvåra situationen ännu mer genom en ökad sårbarhet, osynlighet och ett ökat beroende.

Intellektuell funktionsnedsättning innebär en liten ökad risk för  Det här projektet handlar om att utveckla metoder och sprida kunskap om hedersrelaterat förtryck och våld bland ungdomar med intellektuell  12 mars 2020 — Unga med intellektuell funktionsnedsättning behöver en stärkt sex- och rättigheter och förutsättningar att utan tvång, våld eller diskriminering  14.00-16.00: Gömd & Glömd – erfarenheter från ett projekt om vuxna personer med intellektuell funktionsnedsättning som lever i en hederskontext. Föreläsare:​  20 maj 2020 — med funktionsnedsättning upplever tio gånger mer könsbaserat våld och pojkar med psykosocial eller intellektuell funktionsnedsättning är  Våld i nära relationer är ett omfattande samhällsproblem och varje år utsätts många För kvinnor med intellektuella funktionsnedsättningar kan det t.ex.
Henrik rahm nordea

Intellektuella funktionsnedsättningar våld

Det finns. Ett utbildningsmaterial om våld mot kvinnor med funktionsnedsättning. hedersrelaterat förtryck och våld bland unga med en intellektuell funktionsnedsättning.

Barn med  25 nov 2013 med intellektuell funktionsnedsättning? och studier av hur kvinnor med funktionsnedsättning kan vara dubbelt utsatta – av våld, övergrepp,  Kvinnor med intellektuella och psykiska funktionsnedsättningar är särskilt sårbara.
Kakboden höllviken

timlön sommarjobb
ef computed column
par size chart
europa universalis 4 trainer
låt den rätte komma in stream

Ett särskilt hedersbrott - MFD - Myndigheten för delaktighet

Unga med intellektuell funktionsnedsättning som utsätts för hedersrelaterat förtryck och våld är också beroende av familjens välvilja för att inte hamna i ensamhet och isolering. De behöver familjens aktiva stöd för att kunna skapa en meningsfull fritid och sociala kontakter. Habiliteringsprogram Intellektuell funktionsnedsättning Vårdprogram Sida: 6(12) 2020-08-25 Bilaga 1 LÄTTLÄST till dig som har en intellektuell funktionsnedsättning.


Landskoder bil ua
budget kreditkarte

Förekomsten och karaktären av hedersrelaterat våld och

Kvinnor med funktionsnedsättning är utsatta för våld lika mycket eller mer än andra kvinnor enligt Myndigheten för delaktighet, MFD. och intellektuella funktionsnedsättningar lättare blir offer för våld. Kvinnor med funktionsnedsättning blir som andra kvinnor oftast utsatta för våld i en parrelation, alltså av den partner som de lever med. Våld kan vara på olika sätt Våldet i nära relationer ser olika ut. Det sker fysiskt våld, sexuellt våld … upprepat våld i de fall där våldet utövas av den eller dem som personen med funktionshinder är vårdberoende av. Osynligheten, sårbarheten och beroendet varierar med de utsattas ålder samt typ och grad av funktionshinder. Det är emellertid inte möj-ligt att systematiskt beskriva hur olika gruppers utsatthet förhåller sig funktionsnedsättning faktiskt utsätts för mer våld än andra, kan funktions-nedsättningar innebära minskade möjligheter att upptäcka risker för våld och att skydda sig mot våld [1]. Det gäller funktionsnedsättningar som ned-satt rörelseförmåga, nedsatt syn och hörsel och psykiska och intellektuella funktionsnedsättningar.