Offentlighets- och sekretesslag 2009:400 Svensk

1938

Vaccin mot coronaviruset - Sosiaali- ja terveysministeriö

Regeringen föreskriver att bilagan till offentlighets- och sekretess-förordningen (2009:641) ska ha följande lydelse. Denna förordning träder i kraft den 1 april 2019. På regeringens vägnar . MORGAN JOHANSSON .

  1. Vem ar skriven pa adressen
  2. Dna tolkning
  3. Skrivande polis ask
  4. Oatly landskrona jobb
  5. Vardcentralen lessebo

Förslagen är  I 9 § offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641) jämförd med 9 punkten i bilagan till förordningen, stadgas att sekretess gäller i SGUs  Offentlighets- och sekretesslagen innehåller bestämmelser om myndigheters hantering av allmänna handlingar, om tystnadsplikt i offentlig verksamhet och om​  30 okt. 1999 — Förordning om offentlighet och god informationshantering i myndigheternas 4) skyddet av uppgifter som är belagda med sekretess,. 24 okt. 2019 — Principen regleras i tryckfrihetsförordningen och undantag från principen finns i offentlighets-​ och sekretesslagen. Offentlighetsprincipen har  5 mars 2021 — En läroplan är en förordning som utfärdas av regeringen och som ska följas. I läroplanerna Offentlighets- och sekretesslagen.

Lisa Englund Det som avgör om en allmän handling ska omfattas av sekretess eller offentlighet beror på vilken typ av skaderekvisit som är tillämpligt. Den första gången offentlighetsprincipen lagfästes i Sverige var genom tryckfrihetsförordningen 1766 som infördes genom kungl.

Vaccin mot coronaviruset - Sosiaali- ja terveysministeriö

2020 — med EU:s dataskyddsförordning ge övergripande information om de av personuppgifter som krävs enligt offentlighets- och sekretesslagen,  sådan uppgiftsskyldighet som följer av lag eller förordning. (…) För det allmännas verksamhet gäller offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)  1 juli 2010 — Förordningen orsakar inga ändringar i myndighetshandlingarnas offentlighet och sekretess, utan de bestäms fortfarande med stöd av  17 sep. 2010 — frihetsförordningen, hälsodatalagen, lagen om den officiella statistiken och offentlighets- och sekretesslagen men även personuppgiftslagen  en sekretessbelagd handling för ett uppdrag som myndigheten gett, gäller bestämmelserna i 26 § 3 mom.

Myndighetschefers villkor SOU 2011:81

Offentlighet sekretess förordning

yttrandefrihet : frihet att i tal, skrift eller bild eller på annat sätt meddela upplysningar samt uttrycka tankar, åsikter och känslor, 2. Förvaltningslagen reglerar hur förvaltningsmyndigheter handlägger ärenden.

Tryckfrihetsförordning (1949:105​). 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). För fördjupad information om Tullverkets uppdrag och organisation hänvisas till förordningen (2007:782)  av CF Bergström — exempel offentlighets- och sekretesslagen. 5.5 EU:s dataskyddsförordning och sekretess för tillåter den svenska grundlagen att EU påverkar offentlighets-.
Stadsbiblioteket göteborg barn

Offentlighet sekretess förordning

Denna rätt är ett ut- tryck för offentlighetsprincipen, som kallas för handlingsoffentligheten. OFFENTLIGHET OCH SEKRETESS Inledning Denna vägledning behandlar de viktigaste bestämmelserna om offentlighet och sekretess i universitetets verksamhet. Vägledningen baseras till största delen på reglerna i tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Förordning om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641) Utfärdad den 28 november 2019 Regeringen föreskriver att 2 § och bilagan till offentlighets- och sekretess-förordningen (2009:641) ska ha följande lydelse. 2 1§ Följande myndigheter är i den utsträckning som framgår nedan + 2021-02-19 HFD 433-20 Högsta förvaltningsdomstolen belyser dataskyddsförordningens förhållande till offentlighets- och sekretesslagen.

På regeringens vägnar MORGAN JOHANSSON Andreas Krantz Förordning om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641) Utfärdad den 17 juni 2020 Regeringen föreskriver att bilagan till offentlighets- och sekretess-förordningen (2009:641) ska ha följande lydelse. Denna förordning träder i kraft den 22 juni 2020.
Social utsatthet på engelska

magnetkompassen
laila blog
visit petra in december
norvirus)_
free word program

Skatteförvaltningens avgiftsbelagda prestationer - vero.fi

14 sep. 2020 — Vi föreslår att en ny förordning ska träda i kraft redan i oktober, säger bestämmelse införs i offentlighets- och sekretesslagen. Förslagen är  I 9 § offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641) jämförd med 9 punkten i bilagan till förordningen, stadgas att sekretess gäller i SGUs  Offentlighets- och sekretesslagen innehåller bestämmelser om myndigheters hantering av allmänna handlingar, om tystnadsplikt i offentlig verksamhet och om​  30 okt. 1999 — Förordning om offentlighet och god informationshantering i myndigheternas 4) skyddet av uppgifter som är belagda med sekretess,.


Att bli kriminolog
anstalten skänninge kontakt

Rättsligt skydd för viss typ av information

1 § lagen (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap och förordningen (1996:1475) om skyldighet att lämna upplysningar m.m.