Eget företagande distanskurs. Innovation och företagande för

7324

Entreprenörskap 2 - Kurser - Mälardalens högskola

Allmänna uppgifter. Huvudområde: Teknik. Obligatorisk för: F3 Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska Entreprenörskap och innovationsteknik (EUN) Ämnesgrupp Företagsekonomi Utbildningsområde Tekniska området, 100% Kursen kan ingå i följande huvudområde(n) Ej huvudområde 1 Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde 1 G1F Fastställd Fastställd 2019-11-28. Kursplanen gäller fr.o.m. 2020-01-01.

  1. E handel danmark
  2. Folktandvarden lidingo
  3. Bli aktiemaklare
  4. Social hogskolan lund
  5. Vad kan man bli om man laser samhall beteendevetenskap
  6. Talsystem med bas 4
  7. Roliga mattelekar förskolan
  8. Begagnad dator karlstad
  9. Kvantitativa analysmetoder

Kurskod: Kurskod FÖRENT0. Centralt innehåll . Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: Några viktiga lagar och andra bestämmelser som styr företagens verksamhet. I samband med det behandlas hur produkter och idéer skyddas genom lagstiftning. Här nedan finner du 35 moduler anpassade efter Skolverkets ämnes- och kursplan till kursen Entreprenörskap & företagande.

FÖRENT0-DI.

3 veckor: vinst + 72%: Kursplan för Entreprenörskap - Uppsala

framtida yrken. Ekonom Jurist Administratör Vill du veta hur man startar ett företag eller marknadsför en produkt?

Ekonomi och juridik – Tullinge gymnasium

Entreprenörskap och företagande kursplan

Entreprenörskap, innovation och företagande - Studenten ställs inför olika perspektiv på entreprenörskap, innovation och företagande och får i olika former möjlighet att reflektera över dessa perspektiv och forma sin egen bild av vad dessa begrepp står för. Här frågar vi oss också vad en entreprenöriell versus en innovativ Utveckla din egen affärsidé genom innovativt och entreprenöriellt tänkande. Kursen ger dig redskapen för att verka som entreprenör och/eller intraprenör i trädgårdsbranschen samt utveckla förståelsen för hållbart företagande, arbetsledning och entreprenörskap inom trädgård och odling. Kursplanen är fastställd av Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap 2018-09 destinationsutveckling och företagande. kluster och entreprenörskap. Kursplan för Från forskning till företagande - koncept inom bioteknologi, 7,5 hp From Science to Business - Concepts in Biotechnology, 7,5 credits Entreprenörskap och den företagsamma människan Utifrån diskussioner om entreprenörskap i termer av den företagsamma Kursplan - juridiskt dokument. förmågor som lägger grunden för entreprenörskap.

Bild entreprenörskap och företagande.”.
Antagning universitet högskola

Entreprenörskap och företagande kursplan

Kursplan för Turismvetenskap GR (A), Entreprenörskap och företagande inom turism, 7,5 hp Tourism Studies Ba (A) Entrepreneurship and the business of tourism, 7,5 Credits Allmänna data om kursen Kursen behandlar entreprenörskap och företagande utifrån några centrala perspektiv: det externa perspektivet (samhälle, kunder, finansiärer) och det interna perspektivet (medarbetare, ledning). Kursen ger därmed även en introduktion i traditionella företagsekonomiska områden såsom marknadsföring, organisation och finansiering. Studieformer Värdet av samverkan, management och hållbarhet belyses som framgångsfaktorer. Kursen behandlar centrala perspektiv kopplat till företagande och begreppen entreprenör/intraprenör och entreprenörskap inom turism/upplevelser/guidning. Entreprenörskap för guider, fördjupning Kurstyp: Standard Valbar: Nej Yh-poäng: 10 Kursen fokuserar på fenomenet entreprenörskap och hur och av vem möjligheter upptäcks, värderas och exploateras, kopplat till företagande och destinationsutveckling inom turism.

Kursplan Entreprenörskap och försäljning Entrepreneurship and salesmanship 7,5 högskolepoäng 7,5 credits Ladokkod: 21EF1A Version: 7.1 Fastställd av: Utskottet för utbildningar inom ekonomi och arbetsliv 2020-12-09 KURSPLAN Entreprenöriellt företagande, 15 högskolepoäng Entrepreneurial Business, 15 credits Lärandemål Efter genomförd kurs kommer studenten att: Kunskap och förståelse 1. Kunna redogöra för sin teoretiska kunskap och insikt i entreprenörskap baserat på både sin egen och andras erfarenhet och utifrån relevant forskning. Entreprenörskap och innovationsteknik (EUN) Ämnesgrupp Företagsekonomi Utbildningsområde Tekniska området, 100% Fastställd Fastställd 2013-11-14.
Tone bekkestad naken

röd tråd korsord
abb belton sc
om tech
polis ansökan datum
prygla in english
url 8080

Företagande och entreprenörskap - hitta utbildningarna här!

Jämför skolor Entreprenörskap och småföretagande inom IT och mediebranschen, 7,5 hp Engelskt namn: Contraction and Small Business Management in IT and Media Business Denna kursplan gäller: 2011-09-05 och tillsvidare Kursen är en introduktion till företagsekonomi med särskilt fokus på marknadsföring, organisation och entreprenörskap. Marknadsföring inbegriper alla aktiviteter för att en produkt på ett hållbart sätt ska nå en slutkonsument. Organisation handlar om hur olika aktiviteter måste organiseras genom arbetsdelning och samordning.


Alskade barn marianne fredriksson
bachelor student

Ekonomiprogrammet - Huddinge kommun

+. Kursplan för Turismvetenskap GR (A), Entreprenörskap och företagande inom turism, 7,5 hp Tourism Studies Ba (A) Entrepreneurship and the business of tourism, 7,5 Credits Allmänna data om kursen Kursen behandlar entreprenörskap och företagande utifrån några centrala perspektiv: det externa perspektivet (samhälle, kunder, finansiärer) och det interna perspektivet (medarbetare, ledning). Kursen ger därmed även en introduktion i traditionella företagsekonomiska områden såsom marknadsföring, organisation och finansiering.