Egna anpassningar – använd Child theme! – Medieteknik info

7791

WordPress-skolan: Ändra tema i WordPress och byt utseende

Så skriver du kod i dina WordPress-inlägg dig särskilja koden från resterande text i inlägget genom att redigera ditt temas CSS-dokument. CSS-koden kan placeras i en separat CSS-fil eller infogas direkt i HTML-headern. CSS-kod till HTML-headern.