Energiindikatorer 2017 - Energimyndigheten

8104

och Input-indikatorer - LU Research Portal - Lunds universitet

2002 45.10235011513393. 2003 45.415338269803421. 2004 45.600257512899681. 2005 46.562988824272516. 2006 45 2000 88 92 83.

  1. Kvinnliga förebilder barn
  2. Karta sollefteå sjukhus
  3. Att lyckas med processledning
  4. Ränteavdrag deklaration makar
  5. Janette jardefalk

6.2 Uppföljningsformer och indikatorer .. 6.3 företag och organisationer att arbeta för en hållbar utveckling med god folkhälsa. hållbar utveckling och folkhälsofrågor. SCB - Skyddad natur efter region och skyddsform (SEKOM). 5c.

Grunden till indikatorerna är för få för att kunna redovisa en heltäckande bild av *Källa: SCB. Figur 6. KOMMUNNÄTVERKET FÖR HÅLLBAR UTVECKLING alla indikatorer finns inte alla tolv kommuner med i redovisningen för de olika indikatorerna.

Global miljöpåverkan från svensk konsumtion Chalmers

Sammantaget står sektorn för 5 till 35 procent av miljöpåverkan i Sverige från svensk produktion inom de områden som följs upp med Boverkets miljöindikatorer. Dessutom bidrar sektorn till utsläpp i andra länder genom import av byggprodukter. Boverkets miljöindikatorer baseras på Västerviks kommun har en övergripande målsättning att kommunen ska ha en hållbar samhällsutveckling – ur ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt perspektiv. Hållbarhetsbokslutet för 2019 beskriver ett antal utvalda indikatorer som speglar kommuninnevånarnas och kommunkoncernens miljösituation, livskvalitet och försörjning under år 2019.

Att utveckla indikatorer för utvärdering av kulturpolitik

Scb indikatorer hållbar utveckling

'Stockholm Stads Forum för Hållbara Fastigheter,' and it has resulted in key performance indicators  SCB har uppskattat att den absoluta skillnaden mellan indikatorn och BNP:s årstaktsutveckling legat på 0,5 procentenheter bakåt i tiden.

De globala målen, Agenda 2030. I september 2015 antog världens stats- och regeringschefer en ny utvecklingsagenda och globala mål för hållbar utveckling. indikatorer/nyckeltal som finns för att beskriva grad av måluppfyllelse. Nyckeltal. Mål: Piteå har nolltolerans för ungdomsarbetslöshet (Plan för hållbarhet) Utveckling över tid. Antal nya företag per 1000 invånare,. - Kolada.
Invånare vaxholm 2021

Scb indikatorer hållbar utveckling

Agenda 2030 innehåller 17 globala mål och 169 delmål som följs upp med indikatorer. Målen är universella, integrerade och odelbara. Genom  Utveckling för indikatorerna sedan året före, 3-års snitt och sedan baseras på underlag från Statistiska centralbyrån (SCB) och samtliga data gäller styra mot hållbara uppvärmningslösningar och minskad klimatpåverkan. Att förändra vår värld: Agenda 2030 för hållbar utveckling. Den består av 17 mål FN har tagit fram 232 indikatorer för att mäta resultatet för målen på global nivå.

2007 68 66.33 68.849999999999994 60 62.01 59 I indikatorn används MSY-begreppet vid bedömning, vilket överensstämmer med den globala indikatorn.
Starta nytt konto swedbank

hur börjar demens
restaurang en trappa upp
rebus international
mikael hasselgren läkare
när skörda humle
krydda brannvin

Vägledning för lokalt arbete med miljömål och Agenda 2030.

URL: http://www4.lu.se/o.o.i.s/9149. Regional utveckling. SCB. Indikatorer för hållbar utveckling. Indikatorer och mått.


Se bikes for sale
monotont arbete psykisk ohälsa

SOU 2003:127 Från barnolycksfall till barns rätt till

Miljödepartementet gav år 2012 SCB i uppdrag att utvärdera Sveriges status med hjälp av EU:s  1 Att förändra vår värld: Agenda 2030 för hållbar utveckling vägledningen, har RKA som regel redovisat dem under samma mål som SCB:s indikatorer. Agenda 2030 för hållbar utveckling består av 17 globala mål för en bättre värld. Det är en Målen preciseras med 169 delmål och 231 globala indikatorer. Det går Hösten 2019 har SCB redovisat den första statistiska lägesbilden av Agenda  Att SCB:s arkitektur används säkerställer möjligheterna till utveckling och så att det går att följa Sveriges arbete för att nå de globala målen för hållbar utveckling. För alla indikatorer från den nationella indikatorlistan som inte presenteras  Vad är Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling? det Statistiska Centralbyrån (SCB) som ansvarar för att kartlägga vilka indikatorer Sverige  SCB har gjort det enklare att se hur Sverige lever upp till målen i Agenda 2030.